[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

9 / ก.ค. / 2564 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการขุดลอกร่องไข่นก หมู่ที่ 2
โครงการขุดลอกร่องไข่นก หมู่ที่ 2 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลโพนทราย
15 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประกาศจากเทศบาล
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
11 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประกาศจากเทศบาล
การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี
การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี
21 / เม.ย. / 2564 : การเงินและบัญชี
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒
ขอส่งรายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔
21 / เม.ย. / 2564 : การเงินและบัญชี
ขอส่งรายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑
ขอส่งรายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓
21 / เม.ย. / 2564 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วางท่อระบายน้ำ คสล.ม.13
วางท่อระบายน้ำ คสล.ม.13
21 / เม.ย. / 2564 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วางท่อระบายน้ำ คสล.ม.12
วางท่อระบายน้ำ คสล.ม.12
21 / เม.ย. / 2564 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
จ้างเหมารื้อถอนศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณหน้าวัดศิริราษฏร์
จ้างเหมารื้อถอนศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณหน้าวัดศิริราษฏร์และเคลื่อนย้ายป้ายโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ
21 / เม.ย. / 2564 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ทำป้ายไวนิลเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก
ทำป้ายไวนิลเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก
21 / เม.ย. / 2564 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ทำป้ายไวนิลโครงการปัจฉิมนิเทศศูนย์เด็ก
ทำป้ายไวนิลโครงการปัจฉิมนิเทศศูนย์เด็ก
21 / เม.ย. / 2564 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
จ้างเหมาประกอบอาหารวันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนทราย
จ้างเหมาประกอบอาหารวันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนทราย
21 / เม.ย. / 2564 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
จ้างเหมาประกอบอาหารเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนทราย
จ้างเหมาประกอบอาหารเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนทราย
21 / เม.ย. / 2564 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการแข่งขันกีฬาหน่วยงานท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอโพนทราย ประจำปี ๒๕๖๔
จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการแข่งขันกีฬาหน่วยงานท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอโพนทราย ประจำปี ๒๕๖๔
21 / เม.ย. / 2564 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งและป้ายไวนิลประจำหน่วยเลือกตั้ง
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งและป้ายไวนิลประจำหน่วยเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนทราย
21 / เม.ย. / 2564 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต ๑๔๐๑ ร้อยเอ็ด
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต ๑๔๐๑ ร้อยเอ็ด
21 / เม.ย. / 2564 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
จ้างเหมาครุภัณฑ์(เครื่องปรับอากาศ)
จ้างเหมาครุภัณฑ์(เครื่องปรับอากาศ)
21 / เม.ย. / 2564 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ก่อสร้างถนนดินยกระดับ ม.8
ก่อสร้างถนนดินยกระดับ ม.8
21 / เม.ย. / 2564 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ก่อสร้างถนนดินยกระดับ ม.7
ก่อสร้างถนนดินยกระดับ ม.7
21 / เม.ย. / 2564 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
จัดซื้อวุสดุและอุปรณ์ต่างๆ เทศบาลตำบลโพนทราย
จัดซื้อวุสดุและอุปรณ์ต่างๆ เทศบาลตำบลโพนทราย
21 / เม.ย. / 2564 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำหนองบัวหลวงพัฒนา หมู่ที่ ๗
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำหนองบัวหลวงพัฒนา หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย
  ตำบลโพนทราย  อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240
เบอร์โทรศัพท์ 043-595078 เบอร์แฟกซ์ 043-595009
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05 :: Edit by Channarong Kroonoi