[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

13 / พ.ค. / 2562 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อกสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 9 (ข้างโรงพยาบาลโพนทราย)
โครงการก่อกสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 9 จากถนนประชาสุขสันต์ ข้างโรงพยาบาลโพนทราย ไปทางทิศเหนือ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
15 / มี.ค. / 2562 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14
เทศบาลตำบลโพนทรายมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่ 14 แบบบาดาลขนาดใหญ่
15 / มี.ค. / 2562 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7
เทศบาลตำบลโพนทรายมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่ 7 แบบบาดาลขนาดใหญ่
13 / มี.ค. / 2562 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14
13 / มี.ค. / 2562 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7
20 / ก.พ. / 2562 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ขอส่งข้อมูลประกาศผลผู้ชนะการประมูลจัดซื้อจัดจ้างเพื่อลงระบบเว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย
ด้วยงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ขอส่งข้อมูลการประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidbing) จำนวน 2 โครงการ
1 / ก.พ. / 2562 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ ๙
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิค
28 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แบบสรุปค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ ๙
ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิค
28 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแบบพาราสเลอร์ หมู่ที่ ๘,๙
28 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประกาศจากเทศบาล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแบบพาราสเลอร์
28 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แบบสรุปครุภัณฑ์จัดซื้อ
ประกวดราคาก่อสร้างโครงการสนามฟุตซอล หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีกสนปนะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประมาณราคาก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่9
ประมาณราคาก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่9 จากถนน เทศบาล 1 ไปทางทิศตะวันออก
28 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประมาณราคาก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
ประมาณราคาก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่9 สายหลังฐานจุดบั้งไฟ จากถนน คสล.เดิมไปทางทิศตะวันตก
28 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ขุดลอกสระหลังวัดศิริราษฏร์ หมู่ที่ 8
28 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแบบพาราสเลอร์รี่ซิล หมู่ที่ ๘,๙
ประเทศบาลตำบลโพนทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแบบพาราสเลอร์รี่ซิล หมู่ที่ ๘,๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
สรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้างและกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
2 / ธ.ค. / 2561 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ ประกอบกับมาตรา ๕๒ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดเมื่อให้ส่วนราชการได้รับคำร้องเรียน เสนอแนะ หรือคว
9 / ต.ค. / 2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแบบพาราสเลอร์รี่ซีล
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะดำเนินการประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแบบพาราสเลอร์รี่ซีล ......

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย
  ตำบลโพนทราย  อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240
เบอร์โทรศัพท์ 043-595078 เบอร์แฟกซ์ 043-595009
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05 :: Edit by Channarong Kroonoi