[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

23 / ก.ย. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๙
โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๙ จากถนน คสล.เดิมไปทางทิศตะวันออกถึงบริเวณบ้านนางธนวรรณ ชื่อวาจา
20 / ก.ย. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๔
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๔ จากถนน คสล.เดิมด้านหลังโรงเรียนไปทางทิศเหนือถึงถนน คสล.เดิม
20 / ก.ย. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรังผิวจราจร หมู่ที่ ๙
โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรังผิวจราจร หมู่ที่ ๙
20 / ก.ย. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างรั้วถนนคนเดิน
โครงการก่อสร้างรั้วถนนคนเดิน บริเวณด้านหน้าเทศบาลตำบลโพนทราย
10 / ส.ค. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ บ้านหนองบัวหลวงพัฒนา
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ บ้านหนองบัวหลวงพัฒนา สายบริเวณบ้านนายเข็มชาติ หงษ์ธรรม ไปทางทิศใต้
10 / ส.ค. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัวดอนต้อน
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัวดอนต้อน สายจากบริเวณหลังวัด ถึงบริเวณที่นางคณึงนิต จันทคาม
10 / ส.ค. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านแหลมทรายทอง
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านแหลมทรายทอง สายถนนประชาสุขสันต์ข้างสวนป่ารุกชาติ ไปทางทิศใต้ หมู่ที่ ๙
10 / ส.ค. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัวดอนต้อน
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัวดอนต้อน สายจากบริเวณบ้านนายใหญ่ เอ็นดู ไปทางทิศใต้ถนน คศล.เดิม
10 / ส.ค. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างผนังกันลูกฟุตซอล
โครงการก่อสร้างผนังกันลูกฟุตซอล สนามฟุตซอลบริเวณด้านหน้าเทศบาลตำบลโพนทราย
10 / ส.ค. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อเก็บปุ๋ยชีวะภาพ
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อเก็บปุ๋ยชีวะภาพ บ้านโพนทราย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโพนทราย
10 / ส.ค. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ บ้านหนองบัวหลวงพัฒนา
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ บ้านหนองบัวหลวงพัฒนา สายเข้าหนองบัวกลางจากถนน คสล.เดิมไปทางทิศตะวันตก
10 / ส.ค. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ บ้านสุขเกษม
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ บ้านสุขเกษม สายจากถนน คสล.เดิมไปบ่อขยะ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโพนทราย
10 / ส.ค. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
23 / ก.ค. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักพนักงานเทศบาล
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักพนักงานเทศบาล อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
23 / ก.ค. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการถนน คสล.หมู่ที่ ๑๓
โครงการถนน คสล.หมู่ที่ ๑๓ จากบ้านนายปัญญา สุขสีดา ไปทางทิศใต้
23 / ก.ค. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการถนน คสล.หมู่ที่ ๑๑
โครงการถนน คสล.หมู่ที่ ๑๑ สายจากโรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ไปทิศเหนือ หมู่ที่ ๑๑
23 / ก.ค. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการถนน คสล.หมู่ที่ ๘
โครงการถนน คสล.หมู่ที่ ๘ สายจากบ้านนายสาย สำสาลี ไปทางทิศตะวันออก
23 / ก.ค. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าถนนคนเดินเทศบาลตำบลโพนทราย
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าถนนคนเดินเทศบาลตำบลโพนทราย สถานที่ก่อสร้าง ข้างถนนเทศบาล ๑ ด้านตรงข้ามเทศบาลตำบลโพนทราย
15 / ก.ค. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓)
29 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.2
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.2

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>


 
สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย
  ตำบลโพนทราย  อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240
เบอร์โทรศัพท์ 043-595078 เบอร์แฟกซ์ 043-595009
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05 :: Edit by Channarong Kroonoi