[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

การเงินและบัญชี
รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

อังคาร ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563


ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย  อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรายงานงบการเงินของเทศบาลตำบลโพนทราย รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


อ่านออนไลน์                   ดาวน์โหลดเพื่ออ่านในเครื่อง


เข้าชม : 194


การเงินและบัญชี 5 อันดับล่าสุด

      รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ 21 / เม.ย. / 2564
      ขอส่งรายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ 21 / เม.ย. / 2564
      รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 23 / มี.ค. / 2564
      รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 10 / พ.ย. / 2563
      แผนการการใช้จ่านเงินประจำปี ๒๕๖๓ 10 / ส.ค. / 2563


 
สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย
  ตำบลโพนทราย  อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240
เบอร์โทรศัพท์ 043-595078 เบอร์แฟกซ์ 043-595009
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05 :: Edit by Channarong Kroonoi