[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

12 / ม.ค. / 2564 : กิจกรรมเทศบาล
เปิดโครงการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำโครงการขุดลอกหนองบัวหลวงพัฒนา หมู่ ๗ และหมู่ ๘
นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย เป็นประธานเปิดโครงการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำโครงการขุดลอกหนองบัวหลวงพัฒนา หมู่ ๗ และหมู่ ๘ ตำบลโพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
4 / ม.ค. / 2564 : ข่าวเด่น
เปิดงานโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๔
นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย เป็นประธานเปิดงานโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ณ จุดตรวจร่วมตู้อดิศร ๒
23 / พ.ย. / 2563 : ข่าวเด่น
มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ราษฎรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย ได้มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ราษฎรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
26 / ต.ค. / 2563 : ข่าวเด่น
ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ สนามท
26 / ต.ค. / 2563 : ข่าวเด่น
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมือง ประจำปี ๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมือง ประจำปี ๒๕๖๓ (ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๑๔๐ คน
19 / ต.ค. / 2563 : ข่าวเด่น
ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทรายพร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ได้ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนก
28 / ก.ย. / 2563 : กิจกรรมเทศบาล
กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ นำโดยนายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย ได้จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า
2 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด “เทศบาลตำบลโพนทรายคัพ ครั้งที่ 5” ประจำปี 2563
เริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 14 - 18 กันยายน 2562 ณ สนามฟุตซอลเทศบาลตำบลโพนทราย ตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.00 น.
2 / ก.ย. / 2563 : ข่าวเด่น
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพคุณภาพชีวิตระดับตำบลโพนทราย(พชต.) ออกตรวจเยี่ยมติดตาม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพคุณภาพชีวิตระดับตำบลโพนทราย(พชต.) ออกตรวจเยี่ยมติดตาม เพื่อเสริมพลังพื้นที่ต้นแบบ(Best Peatics) ประเด็นด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลและการจัดเพิ่มพื้นที่ส
13 / ส.ค. / 2563 : กิจกรรมเทศบาล
ร่วมงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบล โพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ได้ร่วมงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปี ลวง ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอำเ
19 / ก.ค. / 2563 : ข่าวเด่น
วันที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๖๓ นายอุดม วงบุดดา ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid ๑๙) ให้ทุกชุมชน/หมู่บ้าน ในเขตอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๖๓ นายอุดม วงบุดดา ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid ๑๙) ให้ทุกชุมชน/หมู่บ้าน ในเขตอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
22 / พ.ค. / 2563 : ข่าวเด่น
มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงจากโรคโควิด ๑๙
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงจากโรคโควิด ๑๙ จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน
18 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙
เทศบาลตำบลโพนทราย ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ ตามถนนและในชุมชนทุกหมู่บ้าน จำนวน ๑๒ ป้าย เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและรู้จักป้องกันตัวเอง
18 / เม.ย. / 2563 : ข่าวทั้วไป
จุดคัดกรองวัดอุณหภูมิบุคลากรในหน่วยงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มาขอรับบริการ
เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายอุดม วงบุดดา ได้จัดให้มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิบุคลากรในหน่วยงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มาขอรับบริการ ณ หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพนทรายทุกๆวัน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ ตามรัฐบาลได้มีประกาศขอควา
18 / เม.ย. / 2563 : ข่าวทั้วไป
รับมอบเครื่องอุณหภูมิร่างกายจากสันนิบาตจังหวัดร้อยเอ็ด
นายอุดม วงบุดดา ได้รับมอบเครื่องอุณหภูมิร่างกายจากสันนิบาตจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อวัดอุณหภูมิบุคลากรในหน่วยงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อขอรับบริการ ณ เทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
5 / เม.ย. / 2563 : กิจกรรมเทศบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กล้างทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลโพนทราย โดยกองการศึกษาและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดล้างอาคารเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำ และพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัด
5 / เม.ย. / 2563 : ข่าวเด่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลโพนทราย
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลโพนทราย เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในชุมชนให้ทั่วถึงกัน และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรั
30 / มี.ค. / 2563 : กิจกรรมเทศบาล
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid ๑๙)
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid ๑๙) โดยได้มอบหน้ากากอนามัยให้ทุกชุมชน/หมู่บ้าน ในเขตอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อป้องกันการแพร่ะระบาดของโร
27 / ก.พ. / 2563 : กิจกรรมเทศบาล
โครงการผู้ปกครองร่วมใจเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเล็กสมวัย จัดประสบการณ์ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
เทศบาลตำบลโพนทราย จัดทำโครงการผู้ปกครองร่วมใจเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเล็กสมวัย จัดประสบการณ์ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ให้เกิดประสิทธิภาพและมีความรักส
19 / ม.ค. / 2563 : กิจกรรมเทศบาล
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ และได้จัดให้มีกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโพนทราย เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำค

กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย
  ตำบลโพนทราย  อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240
เบอร์โทรศัพท์ 043-595078 เบอร์แฟกซ์ 043-595009
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05 :: Edit by Channarong Kroonoi