[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

8 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวเด่น
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมอำเภอโพนทราย จ
22 / พ.ค. / 2563 : ข่าวเด่น
มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงจากโรคโควิด ๑๙
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงจากโรคโควิด ๑๙ จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน
18 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙
เทศบาลตำบลโพนทราย ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ ตามถนนและในชุมชนทุกหมู่บ้าน จำนวน ๑๒ ป้าย เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและรู้จักป้องกันตัวเอง
18 / เม.ย. / 2563 : ข่าวทั้วไป
จุดคัดกรองวัดอุณหภูมิบุคลากรในหน่วยงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มาขอรับบริการ
เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายอุดม วงบุดดา ได้จัดให้มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิบุคลากรในหน่วยงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มาขอรับบริการ ณ หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพนทรายทุกๆวัน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ ตามรัฐบาลได้มีประกาศขอควา
18 / เม.ย. / 2563 : ข่าวทั้วไป
รับมอบเครื่องอุณหภูมิร่างกายจากสันนิบาตจังหวัดร้อยเอ็ด
นายอุดม วงบุดดา ได้รับมอบเครื่องอุณหภูมิร่างกายจากสันนิบาตจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อวัดอุณหภูมิบุคลากรในหน่วยงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อขอรับบริการ ณ เทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
5 / เม.ย. / 2563 : กิจกรรมเทศบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กล้างทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลโพนทราย โดยกองการศึกษาและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดล้างอาคารเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำ และพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัด
5 / เม.ย. / 2563 : ข่าวเด่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลโพนทราย
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลโพนทราย เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในชุมชนให้ทั่วถึงกัน และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรั
30 / มี.ค. / 2563 : กิจกรรมเทศบาล
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid ๑๙)
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid ๑๙) โดยได้มอบหน้ากากอนามัยให้ทุกชุมชน/หมู่บ้าน ในเขตอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อป้องกันการแพร่ะระบาดของโร
27 / ก.พ. / 2563 : กิจกรรมเทศบาล
โครงการผู้ปกครองร่วมใจเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเล็กสมวัย จัดประสบการณ์ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
เทศบาลตำบลโพนทราย จัดทำโครงการผู้ปกครองร่วมใจเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเล็กสมวัย จัดประสบการณ์ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ให้เกิดประสิทธิภาพและมีความรักส
19 / ม.ค. / 2563 : กิจกรรมเทศบาล
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ และได้จัดให้มีกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโพนทราย เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำค
19 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ ห้องประชุมทรา
8 / ม.ค. / 2563 : กิจกรรมเทศบาล
พิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ประจำปี ๒๕๖๓
วันขึ้นปีใหม่ของใหม่ของทุกปี เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบล โพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ได้จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บริเวณศาลหลักเมืองอำเภอโพนทราย จังหวั
26 / ธ.ค. / 2562 : กิจกรรมเทศบาล
กีฬาหน่วยงานสัมพันธ์อำเภอโพนทราย ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๓
นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์อำเภอโพนทราย ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สนามที่ว่าการอำเภอโพนทราย จังหวั
19 / พ.ย. / 2562 : กิจกรรมเทศบาล
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ได้จัดทำโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโพนทราย เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
10 / พ.ย. / 2562 : กิจกรรมเทศบาล
ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ สนามที
10 / พ.ย. / 2562 : กิจกรรมเทศบาล
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ได้ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหา
2 / ก.ย. / 2562 : กิจกรรมเทศบาล
จัดกิจกรรมถวายต้นเทียนพรรษา
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในนามโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพนทราย นายณัฐพล สุขสีดา ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ได้จัดกิจกรรมถวายต้นเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และถวายอาหารพระเพลตามวัดต่างๆ
16 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันแม่แห่งชาติ ๖๒
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทราย
16 / ส.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
งานแถลงข่าววิ่งสร้างบุญ
เมื่อวันที่ ๘ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมงานการวิ่งสร้างบุญเพื่อสำหรับซื้อเตียงผู้ป่วยให้โรงพยาบาลโพนทราย ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่ห
5 / ส.ค. / 2562 : กิจกรรมเทศบาล
รับมอบโล่เกียรติคุณรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย รับมอบโล่เกียรติคุณรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒

กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>


 
สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย
  ตำบลโพนทราย  อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240
เบอร์โทรศัพท์ 043-595078 เบอร์แฟกซ์ 043-595009
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05 :: Edit by Channarong Kroonoi