[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

17 / ม.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นวันขึ้นปีใหม่ของทุกปี เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป ได้จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ประจำปี ๒๕๖๕ ณ บริเ
17 / ม.ค. / 2565 : กิจกรรมเทศบาล
โครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณประจำจุดตรวจร่วมตู้ยามอดิศร ๒ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัวดอนต้อน ตำบลโพนทราย อำเภ
17 / ม.ค. / 2565 : กิจกรรมเทศบาล
โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ได้จัดทำโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโพนทราย เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
3 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอต้อนรับปลัดเทศบาลตำบลโพนทราย
สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย โดยนายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างสำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย ขอต้อนรับปลัดเทศบาลตำบลโพนทรายนายวันชัย สุวรรณพันธ์ ปลัดเทศบาลตำบลโพนทรายด้วยความยินดียิ่ง
23 / ก.ย. / 2564 : กิจกรรมเทศบาล
มอบถุงยังชีพพร้อมเงินสดจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
มื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย ได้มอบถุงยังชีพพร้อมเงินสดจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ให้แก่ นางคำภา แก่นโน ราษฎร ม. 4 ตำบลโพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
23 / ก.ย. / 2564 : กิจกรรมเทศบาล
ร่วมกิจกรรมโครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมโครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีการปล่อยพันธ์ปลา จำนวน ๑๓,๐๐๐ ตั
22 / ก.ย. / 2564 : กิจกรรมเทศบาล
ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ (บำเพ็ญสาธารณประโยชน์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ กอ.รมน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ได้ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ (บำเพ็ญสาธารณประโยชน์)
11 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผ่านระบบออนไลน์
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์
11 / ส.ค. / 2564 : ข่าวเด่น
คณะผู้บริหารได้มอบถุงชีพให้แก่ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโพนทราย
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมคณะผู้บริหารได้มอบถุงชีพให้แก่ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโพนทราย ที่กักตัวอยู่ที่บ้านของตัวเอง ๑๔ วัน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)
19 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการแจกจ่ายถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ถูกกักตัว 14 วัน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2564& นายอุดม วงุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมคณะผู้บริหารได้จัดโครงการแจกจ่าย
18 / มิ.ย. / 2564 : กิจกรรมเทศบาล
โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ ”
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายกิติภูมิชัย วงศ์สนิท นายอำภอโพนทราย ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ ” บริเวณขอบสระน้ำหลังบ้านพักเทศบาลตำบลโพนทราย เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้สึกรักหว
18 / มิ.ย. / 2564 : กิจกรรมเทศบาล
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและกำจัดแมลงนำโรคลัมปี สกิล (Lumpy skin disease) ในโค กระบือ
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายกิติภูมิชัย วงศ์สนิท นายอำเภอโพนทราย เป็นประธาน เปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและกำจัดแมลงนำโรคลัมปี สกิล (Lumpy skin disease) ในโค กระบือ ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่สำหรับประเทศไทย จึงขอความร่วมมือควบคุม ป้องกัน ยับยั้ง ห้ามมิให
4 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔
4 / มิ.ย. / 2564 : กิจกรรมเทศบาล
พิธีบวงสรวงค้างบั้งไฟตามขนบธรรมเนียมประเพณีบุญเดือนหกของชาวอีสาน
พิธีบวงสรวงค้างบั้งไฟตามขนบธรรมเนียมประเพณีบุญเดือนหกของชาวอีสาน​ ณ​ บริเวรดอนปู่ตา​ วัดวารีกุฏารามอละฐานจุดบั้งไฟเทศบาลตำบลโพนทราย​ เพื่อดลบันดาลให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล​
29 / พ.ค. / 2564 : ข่าวเด่น
แสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีตำบลโพนทรายพร้อมคณะที่ได้เข้ามารับตำแหน่งใหม่
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายทวีศักดิ์ เกตขาว ปลัดเทศบาลตำบลโพนทรายและพนักงานเทศบาล ได้มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีตำบลโพนทรายพร้อมคณะที่ได้เข้ามารับตำแหน่งใหม่อีกครั้ง
29 / พ.ค. / 2564 : กิจกรรมเทศบาล
การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนทราย สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศบาลตำบลโพนทราย ได้เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนทราย สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๔ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และมีการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย ให้ประชาชนได้ในเขตพื้นที่เทศบาลได้รับทราบโดยทั่วกัน
29 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย)
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทรายพร้อมคณะได้จัดทำโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) เพื่อมอบวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยในครั้งนี้มีจำนวนหลายครอบครัวด้วยกัน
15 / พ.ค. / 2564 : ข่าวเด่น
การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนทราย
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลโพนทรายได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนทรายครั้งแรก
15 / พ.ค. / 2564 : ข่าวเด่น
ป้องกันและควบคุมโรคโควิด19 ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลโพนทราย
เทศบาลตำบลโพนทรายได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด19 ณ ตลาดสดเทศบาลฯโดยมีพนักงานเทศบาลและลูกจ้างรับลงทะเบียนตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมมีเจลล้างมือก่อนเข้าบริการตลาดสดของทุกๆวัน
15 / พ.ค. / 2564 : ข่าวเด่น
สำรวจความเสียหายจากวาตภัย
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลโพนทรายได้รับแจ้งเหตุเกิดวาตภัยทำให้บ้านอาศัยของประชาชนได้รับความเสียหายหลายหลังและเจ้าหน้าที่ได้ไปสำรวจพร้อมถ่ายภาพเพื่อรายงานความเสียหายให้ผู้บริหารทราบตามลำดับต่อไป

กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย
  ตำบลโพนทราย  อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240
เบอร์โทรศัพท์ 043-595078 เบอร์แฟกซ์ 043-595009
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05 :: Edit by Channarong Kroonoi