[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

7 / ต.ค. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างป้าย ๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ
โครงการก่อสร้างป้าย ๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ
7 / ต.ค. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบรืเวณสวนเฉลิมะระเกียรติฯ หมู่ที่ ๙
โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบรืเวณสวนเฉลิมะระเกียรติฯ หมู่ที่ ๙
7 / ต.ค. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล็กเสริมปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนทราย
โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล็กเสริมปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนทราย
7 / ต.ค. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนทราย
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนทราย
7 / ต.ค. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๘
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๘
7 / ต.ค. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๗
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๗
7 / ต.ค. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๔
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๔
7 / ต.ค. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๙
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๙
7 / ต.ค. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการลอกสระเก็บน้ำ หลังสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ ๙
โครงการลอกสระเก็บน้ำ หลังสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ ๙
7 / ต.ค. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการขุดลอกร่องไข่นก บ้านโพนทราย หมู่ที่ ๓
โครงการขุดลอกร่องไข่นก บ้านโพนทราย หมู่ที่ ๓
7 / ต.ค. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการขุดลอกร่องไข่นก บ้านโพนทราย หมู่ที่ ๒
โครงการขุดลอกร่องไข่นก บ้านโพนทราย หมู่ที่ ๒
23 / ก.ย. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๙
โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๙ จากถนน คสล.เดิมไปทางทิศตะวันออกถึงบริเวณบ้านนางธนวรรณ ชื่อวาจา
20 / ก.ย. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๔
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๔ จากถนน คสล.เดิมด้านหลังโรงเรียนไปทางทิศเหนือถึงถนน คสล.เดิม
20 / ก.ย. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรังผิวจราจร หมู่ที่ ๙
โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรังผิวจราจร หมู่ที่ ๙
20 / ก.ย. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างรั้วถนนคนเดิน
โครงการก่อสร้างรั้วถนนคนเดิน บริเวณด้านหน้าเทศบาลตำบลโพนทราย
10 / ส.ค. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ บ้านหนองบัวหลวงพัฒนา
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ บ้านหนองบัวหลวงพัฒนา สายบริเวณบ้านนายเข็มชาติ หงษ์ธรรม ไปทางทิศใต้
10 / ส.ค. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัวดอนต้อน
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัวดอนต้อน สายจากบริเวณหลังวัด ถึงบริเวณที่นางคณึงนิต จันทคาม
10 / ส.ค. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านแหลมทรายทอง
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านแหลมทรายทอง สายถนนประชาสุขสันต์ข้างสวนป่ารุกชาติ ไปทางทิศใต้ หมู่ที่ ๙
10 / ส.ค. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัวดอนต้อน
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัวดอนต้อน สายจากบริเวณบ้านนายใหญ่ เอ็นดู ไปทางทิศใต้ถนน คศล.เดิม
10 / ส.ค. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างผนังกันลูกฟุตซอล
โครงการก่อสร้างผนังกันลูกฟุตซอล สนามฟุตซอลบริเวณด้านหน้าเทศบาลตำบลโพนทราย

กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>


 
สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย
  ตำบลโพนทราย  อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240
เบอร์โทรศัพท์ 043-595078 เบอร์แฟกซ์ 043-595009
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05 :: Edit by Channarong Kroonoi